Młodzież

W pracy z młodzieżą koncentruję się na specyfice okresu adolescencji. Pomagam nastolatkom doświadczającym fobii szkolnej, rówieśniczego odrzucenia, zawodów miłosnych, trudności z określeniem własnej tożsamości. itp.

Pracując z młodzieżą posiłkuję się elementami programu rozwoju osobistego dla nastolatków pt. „Mission Possible”, będącego adaptacją metody Kids Skills. Program służy ustalaniu i realizacji pozytywnych celów w życiu. Składa się z 16 zadań.